1. Hjem
 2. Byggmeister Magnar Tveit

Om oss

Byggmeister MAGNAR TVEIT vart etablert i 1994, men gjort om til aksjeselskap i 2001.
Selskapet har i dag 5 heiltidstilsette i tillegg innleigd kontorpersonale me er lokalisert i KVAM HERAD i Hordaland.

Kontor og lager/produksjon ligg i Røyrvik, STRANDEBARM.

Selskapet er godkjent lærebedrift i tømrarfaget, og me har Sentral Godkjenning.

 

Bedriftspresentasjon

Byggmeister MAGAR TVEIT AS har KVAM HERAD som primærområde, og me tek på oss oppdrag innan:

 •  Salg/oppføring av Idehus og alle andre ynskjer angåande hus
 • Hjelper til med tegning/byggjesøknad
 • Nybygg, påbygg, rehabilitering og vedlikehald
 • Grindverksbygg - garasjar, hageboder/grillhus
 • Hytter
 • Betongarbeid
 • Salg av trelast og byggjevarer
 • Vindu - kjøkken - trapper

Ta kontakt for nærmare informasjon og eller eit pristilbud

 

Referansar

 • Innstranda Grendahus - nybygg/påbygg
 • Ljones Gartneri - nybygg/rehabilitering
 • Dolve Gunnar - Nybygg, einebustad
 • Ljones Harald - Nybygg, einebustad
 • Eide Jan Roy- driftsbygning ( høns)
 • Haukås Agnar- Nybygg einebustad
 • Mange mindre og større oppdrag

Ta kontakt med oss for nærmare informasjon om tidligare arbeid  me har utført, så finn me eigna referanseprosjekt.

Leverandører

 • Byggeriet- Trelast og byggjevarer
 • Trenor AS - Dørar/vindu
 • Norgesvinduet- Dørar/ vindu
 • Nordan- Dørar/ vindu
 • Uldal- Dørar/ vindu
 • Sigdal – Kjøkken og bad
 • Norema- Kjøkken og bad
 • Moelven- Trelast- panel
 • Boen - Parkett
 • Swedoor dørar
 • Diplomat dørar
 • Skaffar byggjevarer frå alle aktuelle leverandørar

Godkjenninger

mester

Mesterbrevnemnda

www.mesterbrevnemnda.no

"Fagkunnskap gir trygghet" er ikkje berre eit slagord, det er  målet med mesterbrevordninga.
Mester er ein lovbeskytta tittel som kun innehavarar av godkjente mesterbrev kan benytte seg av.

 

 

ffvlogo

Fagrådet for våtrom

www.ffv.no
Me byggjer alle våtrom i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN).
BVN er eit verktøy som til ei kvar tid er tilpassa dei lover, forskrifter og Norsk Standard som til ei kvar tid gjeld for planleggjing og utføring av arbeid i våtrom.

ansvarsrett

Godkjent for ansvarsrett

www.be.no 
Me har sentral godkjenning (godkjenningsnr. 1999005284).
Godkjenning som tildeles av Statens Bygningstekniske Etat til bedrifter som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkeleg fagkompetanse til å kunne frambringa eit sluttprodukt                       med den kvalitet eller beskaffenheit som er fastsatt i plan- og bygningslovgjevinga.

 

byggmesterforbundet

Byggmesterforbundet

www.byggmesterforbundet.no 
Me er medlem i byggmesterforbundet.
For å bli medlem av NBF må ein ha mesterbrev i tømrarfaget og gyldig ansvarsforsikring.


Godkjent som opplæringsbedrift i tømrerfaget.

Samarbeidspartnarar

Me samarbeidar tett med dei lokale entreprenørane innan graving, sprenging, VVS og elektro

 

 

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.